Aktualności

 • Ogłoszenie nabóru wniosków dla Gmin na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi”.

  woda.jpg
  2024-05-23 09:38:18

  Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach działania: Inwestycje w środki trwałe poddziałania: Wsparcie inwestycji związanych z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa na operacje typu: Zarządzanie zasobami wodnymi w zakresie: budowy lub przebudowy otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych lub wód płynących.

 • Lista operacji na operacje typu: "Zarządzanie zasobami wodnymi" – aktualizacja

  woda.jpg
  2024-05-14 11:46:06

  Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą nr 1/8/2024 z dnia 9 maja 2024 r. zatwierdził listę operacji informującą o kolejności przysługiwania pomocy.

 • Lista operacji na operacje typu: "Zarządzanie zasobami wodnymi"

  0x0.png
  2024-02-21 13:41:47

  Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą nr 389/7579/2024 z dnia 16 lutego 2024 r. zatwierdził listę operacji informującą o kolejności przysługiwania pomocy

 • Wysokość środków dla LGD w województwie podlaskim w ramach PS WPR

  PSWPR 2023-2027-logo-kolor-1.jpg
  2024-01-10 12:18:00

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ustaliło wysokość środków dla LGD dla Województwa Podlaskiego w ramach interwencji LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027